ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » media

media
โดย s5320210425 คุณฟิรดาวส์ กียะ - เสาร์, 24 มีนาคม 2012, 02:57PM

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ
ดิฉัน น.ส ฟิรดาวส์ กียะ เอกภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยากติดต่ออาจารย์เรื่องเกรด ดิฉันติด i (ไอ) และไม่รู้ว่าตัวเองติดงานวิชามีเดียเรื่องอะไรบ้างอยากขอพบอาจารย์ในสัปดาห์นี้คะ  ขอความการุณาอาจารย์ช่วยโทรหาดิฉันด้วยคะ 0828250836   

ขอบคุณคะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS