ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Media Streaming Plugin

Media Streaming Pluggin
โดย ภัทธ์ เอมวัฒน์ - พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2004, 03:13PM

 

เรียนอาจารย์ทุกท่าน

      Moodle Version 1.2 คุณสมบัติเด่นของ Version อย่างที่สองของ Version นี้คือ Media Streaming Pluggin
      โดย Media File ที่ใช้ต้องเป็นนามสกุล mp3 เท่านั้น ดังตัวอย่าง ตัวอย่าง Media Streaming Plugin    ซึ่งเหมาะสมหรับรายวิชาที่ต้องการเน้นการออกเสียงเช่นการอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง เป็นต้น
      ในการใช้ใช้ Media Streaming Plugin ท่านต้องปิดโปรแกรมช่วย Download ก่อน จึงจะสามารถใช้Media Streaming Pluginได้

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS