ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » น.ส ดรรชนี สีเสริม 5320210079

น.ส ดรรชนี สีเสริม 5320210079
โดย s5320210079 คุณดรรชนี สีเสริม - อังคาร, 8 มกราคม 2013, 07:42PM

 

อาจารย์ ค่ะเข้า vc ไม่ได้ค่ะ   อาจารย์ค่ะไม่สามารถส่งงานได้ตามวันที่อาจารย์กำหนด คือ วันที่ 7/01/56 รหัสวิชา 425-421 Selected Topics in Asian History  หัวข้องาน เจ้าดารารัศมี  ค่ะ

vc เข้าไม่ได้ 3 วันแล้วค่ะอาจารย์

อาจารย์ค่ะขอส่งงานทาง facebook ได้ไมค่ะอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS