ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เรียนอาจารย์(ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)

เรียนอาจารย์(ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)
โดย s5620310068 เจ๊ะฟาตีฮะห์ หะยีมุ - เสาร์, 1 มีนาคม 2014, 09:15AM

 

หนูนักศึกษาที่เรียน life skills กับอาจารย์ กลุ่ม 2 ค่ะ คือว่าหนูเข้าไปทำแบบทดสอบครั้งที่2 ของอาจารย์ไม่ได้ค่ะ หนูเข้าตั้งแต่กลางเดือนกุมพา ยันถึงสิ้นเดือนกุมพาหนูก็เข้าไปทำไม่ได้เนื่องจากอาจารย์ยังไม่ได้ปลดล็อกของหนู แล้วหนูต้องทำยังไงต่อไปค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS