ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Moodle Version 1.3

Moodle Version 1.3
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2004, 10:28AM

 

คุณสมบัติเด่น

  1. ส่วนปฏิทินสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้
  2. สนับสนุนการใช้งาน Quick Time ,Flash และ Windows Media โดยอัตโนมัติ
  3. ส่วน Activity Names สามารถสร้าง hyperlinks ได้อย่างอัตโนมัติ

approveapproveapproveapprove

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS