ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » สำนักฯ จัดอบรม : การใช้สื่อการเรียนฯ 5 จ. ชายแดนภาคใต้

สำนักฯ จัดอบรม : การใช้สื่อการเรียนฯ 5 จ. ชายแดนภาคใต้
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 30 มีนาคม 2005, 01:23PM

              สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล"
วันที่ 25-28 เมษายน 2548 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บ.
              สนใจสมัครได้ที่ นายพิเชษฐ เพียรเจริญ สำนักวิทยบริการ สงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์,โทรสาร 0-7334-8627

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS