ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญใช้บริการ Virtual Classrom,E-book และ CAI

ขอเชิญใช้บริการ Virtual Classrom,E-book และ CAI
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 22 เมษายน 2005, 01:05PM

 

เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน
         กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน จัดทำ Virtual Classroom, E-Book และ CAI เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในภาคเรียนที่ 1/2548 โดยสอบถามรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ 
         :: Virtual Classroom นายอำนาจ สุคนเขตร์ 1453
         :: E-Book นายอดุลย์ วันสุไลมาน 1451 
         :: CAI นายอังกูร พุทธิเนตร 1456
 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS