ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรมหาวิทยาลัยอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี

ขอเชิญอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรมหาวิทยาลัยอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 4 กรกฎาคม 2005, 08:54AM

 

   ด้วยกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมฯ ขอเชิญอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรมหาวิทยาลัยอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี โดยมีหลักสูตรอบรมดังต่อไปนี้.
       1.วันที่ 9 ก.ค. เวลา 09:00-16:00 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รุ่นที่ 2 
    ลงทะเบียนได้ที่
http://192.168.161.9/mis เลือกหัวข้อ อบรมคอมพิวเตอร์

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS