ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญนักศึกษาใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ขอเชิญนักศึกษาใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 6 กรกฎาคม 2005, 02:17PM

 

เรียน อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
        กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยมีพื้นที่ให้บริการดังนี้
           1. ภายในอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
           2. บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง (หน้าอาคารหอสมุดหลังเก่า)
           โดยบริการดังกล่าวสามารถใช้งานอินทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ http://192.168.161.9/mis/wlan  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1453 หรือ amnat@bunga.pn.psu.ac.th

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS