ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » เก็บมาฝากจาก การประชุมวิชาการ Moodle Moot Thailand 2005

เก็บมาฝากจาก การประชุมวิชาการ Moodle Moot Thailand 2005
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2005, 10:28AM

 

     ขอเชิญชม Video การประชุมวิชาการ Moodle Moot Thailand 2005  เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2548 จัดที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Martin
เชิญชมการบรรยายพิเศษ Moodle a toolbox for building learning communities โดย Mr.Martin Duogiamas ผู้สร้าง Moodle จาก http://moodle.org  Australia และการสัมภาษณ์พิเศษ Mr.Matin สัมภาษณ์ โดย ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาภาษาไทย และ อาจารย์สุดสรวง  ยุทธนา มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชมได้ที่ http://sutonline.sut.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?id=1415

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS