ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Moodle 1.3.1

Moodle 1.3.1
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 มิถุนายน 2004, 11:40AM

 

         การใช้งานระบบ Virtual Classroom ให้เต็มประสิทธิภาพควรใช้ IE 6.0   <<Download IE 6.0>>

big grinbig grinbig grinbig grinbig grinbig grin

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS