ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » New Glossary Gallery

New Glossary Gallery
โดย ภัทธ์ เอมวัฒน์ - จันทร์, 25 กรกฎาคม 2005, 12:02PM

 

        ขณะนี้ ทาง ผู้ดู แล VC ได้ทำการปรับปรุง Glossary ให้สามารถแสดงภาพแบบ Gallery สามารถดูตัวอย่างได้ที่

http://vc.pn.psu.ac.th/vc/mod/glossary/view.php?id=12716&mode=cat

http://vc.pn.psu.ac.th/vc/mod/glossary/view.php?id=12719&mode=cat

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS