ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Audio on Demand บริการใหม่...จากเทคโนฯ

Audio on Demand บริการใหม่...จากเทคโนฯ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2005, 09:57AM

 

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

         ด้วยกลุ่มงานพัฒนาฯ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ได้เปิดบริการ Audio on Demand  ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน โดยการเข้าใช้งานนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองและสามารถใช้งานได้กับเครื่องที่ต่ออยู่ในภายในมหาวิทยาลัยเท่านั่น หากพบเห็นข้อบกพร่องหรือต้องการติชม แจ้งได้ที่ amnat@bunga.pn.psu.ac.th หรือในกระดานแจ้งข้อบกพร่อง-ติชม wink 

http://vc.pn.psu.ac.th/vc/course/view.php?id=731

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS