ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Moodle 1.4

Moodle 1.4
โดย ภัทธ์ เอมวัฒน์ - จันทร์, 21 มิถุนายน 2004, 06:03PM

 

คุณสมบัติเด่น

  1. Block ได้เพิ่มส่วนของ Course Menu ตัวอย่างของ Course Menu http://vc.pn.psu.ac.th/vc/course/view.php?id=52
  2. ส่วนของ Filter ได้เพิ่ม Activity Names Auto-Linking, Word Censorship และแก้ไข Resource Auto_linking
  3. เพิ่มการ duplicate Module
  4. เพิ่ม Book Modlue   ตัวอย่างของ Book
    http://vc.pn.psu.ac.th/vc/mod/book/view.php?id=2591

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS