ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ปรับโฉมใหม่....บริการ VDO on Demand

ปรับโฉมใหม่....บริการ VDO on Demand
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 4 มกราคม 2006, 09:17AM

 

        งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ปรับปรุงบริการ VDO on Demand ใหม่ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://vod.pn.psu.ac.th/vod เข้าใช้งานได้โดยใช้ username กับ password เดียวกับ bunga.pn.psu.ac.th หรือ mor-or.pn.psu.ac. หรือ psu.ac.th ท่านจะพบกับ VDO on Demand มากกว่า 200 เรื่อง

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS