ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญใช้บริการผลิตสื่อการสอน

ขอเชิญใช้บริการผลิตสื่อการสอน
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - เสาร์, 14 ตุลาคม 2006, 10:13PM

 

       กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และผู้ช่วยสอนทุกท่าน ใช้บริการผลิตสื่อการสอนด้วย Virtual Classroom, e-Book, CAI ,VDO on Demand 
        
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1453 พิเชษฐ  เพียรเจริญ 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS