ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 21 มิถุนายน 2006, 11:58PM

 

     ในกรณีที่รายวิชาของอาจารย์มีนักศึกษาเรียนมากกว่า 20 คนขึ้นไป หรือประสงค์จะให้ผู้ดูแลระบบสร้าง Username กับ Password เพื่อให้เข้าใช้งานระบบห้องเรียนเสมือนของท่าน ท่านสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาเป็นไฟล์เอกเซล (ประกอบด้วยคอลัมน์1. รหัสนักศึกษา 2.ชื่อนามสกุลนักศึกษา และ3.คณะ) มายัง amnat.s@psu.ac.th โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 49

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS