ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอความร่วมมือแก้ไขอีเมลล์ของตนเอง

ขอความร่วมมือแก้ไขอีเมลล์ของตนเอง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 16 ตุลาคม 2006, 01:25AM

 
เรียน ผู้ใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงทุกท่าน
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงทุกท่านแก้ไขอีเมลล์ของตนเอง โดยขอให้เปลียนมาใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น @bunga.pn.psu.ac.th,@mor-or.pn.psu.ac.th,@psu.ac.th อนึ่งการแก้ไขอีเมลล์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบถึงรายวิชาที่เป็นสมาชิกและรายละเอียดอื่นๆ
Click ที่นี่วิธีการแก้ไขอีเมลล์ด้วยตนเอง

 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS