ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » การเข้าใช้งานของนักศึกษา

การเข้าใช้งานของนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 2 พฤศจิกายน 2006, 01:11AM

 

     นักศึกษาที่แก้ไขอีเมลล์ของตนเองมาเป็น @mor-or.pn.psu.ac.th หรือ @psu.ac.th แล้ว สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ username และ password เดียวกันกับอีเมลล์ของตนเอง หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อที่ amnat@bunga.pn.psu.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่อง ไม่สามารถเข้างานห้องเรียนเสมือนได้ โดยขอให้ระบุรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และคณะให้ชัดเจน

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS