ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่องใหม่

ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2006, 01:47AM

 

          ขอเชิญเข้าชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา และเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C ที่ http://ebook.oas.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=26&Itemid=49

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS