ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - เสาร์, 14 กรกฎาคม 2007, 11:28PM

 

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง
     1.  การเพาะเลี้ยงหอยหวาน จำนวน 7 ตอน จากแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS