ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 08:10PM

 

     ตามที่งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ได้ประกาศขอเชิญเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้
     1. วันที่ 21 พ.ค.50/09.00-16.00  การสร้างห้องเรียนเสมือนสำหรับอาจารย์และผู้ช่วยสอน รุ่นที่ 3/2550
     2. วันที่ 22-23 พ.ค.2550/09.00-16.00 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Macromedia Captivate รุ่นที่ 2/2550 
     3. วันที่
11 มิ.ย.50/09.00-16.00 การสร้างห้องเรียนเสมือนสำหรับอาจารย์และผู้ช่วยสอน รุ่นที่ 4/2550 
   ไปแล้วนั้น ทางกลุ่มงานฯ ใคร่ขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อนโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS