ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » เชิญร่วมอบรมฟรี...ในงาน มอ.วิชาการ 2550

เชิญร่วมอบรมฟรี...ในงาน มอ.วิชาการ 2550
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 1 มิถุนายน 2007, 08:46AM

 

1. การจัดการความคิดด้วย FreeMind  วันที่ 6 ก.ค. 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. 
 การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาโลโก้สำหรับเยาวชน วันที่ 7 ก.ค. 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น.

   อบรมที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS