ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » วีดิทัศน์ทบทวนบทเรียน

วีดิทัศน์ทบทวนบทเรียน
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 7 มิถุนายน 2007, 01:28PM

      นักศึกษาสามารถเข้าดูวีดิทัศน์ทบทวนบทเรียนวิชา 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ ได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS