ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » VDO Streamining

VDO Streamining
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 9 กรกฎาคม 2004, 03:05PM

 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

         อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะนำ VDO ขึ้นสอนบนเครื่อง VDO Streaming กรุณาติดต่อที่ นายอำนาจ  สุคนเขตร์ ที่ 1451 หรือ amnat@bunga.pn.psu.ac.th โดยอาจารย์ต้องจัดเตรียมเนื้อหาของ VDO ให้พร้อมอยู่ในรูปของแผ่นซีดีหรือเทป

big grinbig grinbig grinbig grinbig grinbig grinbig grin

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS