ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป

ประกาศ และ ข่าวทั่วไป

 

กระทู้ถามตอบครั้งสุดท้าย
Welcome to Pattani Campus อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 9ส.ค. 2017, 02:14 PM
ประกาศสำหรับนักศึกษา อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 9ส.ค. 2017, 02:00 PM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 1มิ.ย. 2009, 02:42 PM
ขอเชิญรับเกียรติบัตร อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 23มี.ค. 2009, 10:59 AM
ขอเชิญอบรม การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 19ม.ค. 2009, 10:30 AM
นักศึกษารหัส s4920110164 ไฮฟะ อูเซ็ง อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 3ธ.ค. 2008, 04:01 PM
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์และMultimedia e-Book อำนาจ สุคนเขตร์ อ., 2ธ.ค. 2008, 01:42 PM
ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 21ก.ค. 2008, 02:53 PM
ประกาศสำหรับนักศึกษา อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 26มิ.ย. 2008, 05:16 PM
!!! ประกาศสำหรับนักศึกษา อำนาจ สุคนเขตร์ อ., 24มิ.ย. 2008, 01:40 PM
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 29พ.ค. 2008, 01:44 PM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 51 อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 29พ.ค. 2008, 01:44 PM
ขอเชิญชมวีดิทัศน์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 26มี.ค. 2008, 01:45 PM
ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 28ม.ค. 2008, 10:18 AM
ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 23ม.ค. 2008, 10:06 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 21ม.ค. 2008, 01:23 PM
ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 10ม.ค. 2008, 07:42 PM
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 27ธ.ค. 2007, 09:59 AM
ขอเชิญรับชมวีดิทัศต์ตามประสงค์ทบทวนบทเรียนวิชา ฟิสิกส์อะตอม อำนาจ สุคนเขตร์ อ., 25ธ.ค. 2007, 10:04 PM
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ รอยพระบาทยาตราปัตตานี อำนาจ สุคนเขตร์ อ., 4ธ.ค. 2007, 09:42 PM
ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 26ต.ค. 2007, 09:04 AM
ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ อำนาจ สุคนเขตร์ อ., 2ต.ค. 2007, 09:17 AM
ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 27ก.ย. 2007, 02:08 PM
ด่วน ! ประกาศจากวิชา264-102 ทักษะชีวิต (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์) อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 21ก.ย. 2007, 10:45 AM
ประกาศด่วน! สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบรายวิชา 890-102 (FE II) อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 3ก.ย. 2007, 09:09 AM
ขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษจากศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 24ส.ค. 2007, 09:11 AM
ขอเชิญรับฟังเสียงธรรมจากพุทธทาส อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 15ส.ค. 2007, 09:38 AM
ขอเชิญร่วมงาน TCU:National e-Learning Conference อำนาจ สุคนเขตร์ อา., 22ก.ค. 2007, 09:06 PM
ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ ส., 14ก.ค. 2007, 11:28 PM
วีดิทัศน์ทบทวนบทเรียน อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 7มิ.ย. 2007, 01:28 PM
เชิญร่วมอบรมฟรี...ในงาน มอ.วิชาการ 2550 อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 1มิ.ย. 2007, 08:46 AM
เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 9พ.ค. 2007, 08:10 PM
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 สำนักวิทยบริการ อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 19ม.ค. 2007, 11:11 AM
ขอเชิญร่วมไว้อาลัยครูจูหลิง อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 10ม.ค. 2007, 09:42 AM
เครื่องมือช่วยพิมพ์สัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 22ธ.ค. 2006, 01:13 AM
ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่องใหม่ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 21ธ.ค. 2006, 01:47 AM
การเข้าใช้งานของนักศึกษา อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 2พ.ย. 2006, 01:11 AM
ขอความร่วมมือแก้ไขอีเมลล์ของตนเอง อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 16ต.ค. 2006, 01:25 AM
ขอเชิญใช้บริการผลิตสื่อการสอน อำนาจ สุคนเขตร์ ส., 14ต.ค. 2006, 10:13 PM
วิธีการเข้าศึกษาในวิชา 890-100 Preparatory Foundation English และวิชาอื่น อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 11ต.ค. 2006, 02:43 AM
ลืม username หรือ password อย่าสมัครใหม่ ! อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 11ต.ค. 2006, 02:43 AM
เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 21มิ.ย. 2006, 11:58 PM
ขอเชิญอาจารย์และผู้ช่วยสอนเข้าอบรม อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 8มิ.ย. 2006, 10:04 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 2มิ.ย. 2006, 03:18 PM
ปรับโฉมใหม่....บริการ VDO on Demand อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 4ม.ค. 2006, 09:17 AM
Audio on Demand บริการใหม่...จากเทคโนฯ อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 15ก.ย. 2005, 09:57 AM
New Glossary Gallery ภัทธ์ เอมวัฒน์ จ., 25ก.ค. 2005, 12:02 PM
เก็บมาฝากจาก การประชุมวิชาการ Moodle Moot Thailand 2005 อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 7ก.ค. 2005, 10:28 AM
ขอเชิญนักศึกษาใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 6ก.ค. 2005, 02:17 PM
ขอเชิญอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรมหาวิทยาลัยอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 4ก.ค. 2005, 08:54 AM
ขอเชิญใช้บริการ Virtual Classrom,E-book และ CAI อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 22เม.ย. 2005, 01:05 PM
สำนักฯ จัดอบรม : การใช้สื่อการเรียนฯ 5 จ. ชายแดนภาคใต้ อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 30มี.ค. 2005, 01:23 PM
ปรับปรุงระบบสมาชิก อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 17พ.ย. 2004, 02:00 PM
เปลี่ยนแปลงการติดต่อ อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 12พ.ย. 2004, 01:59 AM
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนจัดทำ Virtual Classroom กับฝ่ายเทคโนฯ อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 1พ.ย. 2004, 03:22 PM
Virtual Classroom หยุดให้บริการ 1 วัน อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 4ต.ค. 2004, 01:21 PM
NEW MODULE ภัทธ์ เอมวัฒน์ พ., 25ส.ค. 2004, 10:37 AM
ปัญหาจากไฟล์ Upload ขึ้นมา อำนาจ สุคนเขตร์ จ., 19ก.ค. 2004, 08:27 PM
VDO Streamining อำนาจ สุคนเขตร์ ศ., 9ก.ค. 2004, 03:05 PM
Moodle 1.4 ภัทธ์ เอมวัฒน์ จ., 21มิ.ย. 2004, 06:03 PM
Moodle 1.3.1 อำนาจ สุคนเขตร์ พ., 9มิ.ย. 2004, 11:40 AM
Moodle Version 1.3 อำนาจ สุคนเขตร์ พฤ., 27พ.ค. 2004, 10:28 AM
Media Streaming Plugin ภัทธ์ เอมวัฒน์ พฤ., 25มี.ค. 2004, 03:13 PM

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS