ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้

 

ตั้งกระทู้...

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
รหัสผ่าน 4910210419นายพงศกร หยีมะเหรบ(07) 1 จ., 26มิ.ย. 2006, 02:21 PM
รหัสเข้ารายวิชา 4910110442นายวิกรม ไกรเสม(08) 1 อา., 25มิ.ย. 2006, 09:15 PM
เรียนท่านคณาจารย์ 4910110317Pornlapat Chuaypat(04) 0 ศ., 23มิ.ย. 2006, 01:19 PM
ไม่มีรหัสผ่านรายวิชา ahmad suree (sec 06) 1 ศ., 23มิ.ย. 2006, 12:47 PM
เข้าไม่ได้ ชุติมา แซ่หลิน09 1 พฤ., 22มิ.ย. 2006, 04:13 PM
รหัสผ่าน ชุติมา แซ่หลิน09 1 พฤ., 22มิ.ย. 2006, 04:03 PM
เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวแล้ว ธิดารัตน์4911214017 ตระกูลไชยพฤกษ์05 0 พฤ., 22มิ.ย. 2006, 08:25 AM
ขอรหัสผ่านครับ 4910110317Pornlapat Chuaypat(04) 0 พ., 21มิ.ย. 2006, 12:47 PM
ไม่เข้าใจ 4910613052อติพงศ์ หมื่นบาล13 1 จ., 19มิ.ย. 2006, 04:46 PM
ทำไมไม่สามารถเช็คบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้คะ วลักษณ์กมล จ่างกมล 2 จ., 20ก.พ. 2006, 10:00 PM
บุคคลภายนอกขอเรียนด้วยได้หรือไม่ สวาท ก่อเจดีย์ 1 ศ., 3ก.พ. 2006, 09:12 AM
ความหมายของสัญลักษณ์ กิตติมา แซ่ชี 1 อา., 27พ.ย. 2005, 10:37 PM
change login กิ่งประภา ยงยอดยิ่ง 1 อ., 15พ.ย. 2005, 11:04 AM
เข้าห้องสนทนาสนทนาไม่ได้ สมฤดี แดงแก้ว 1 จ., 14พ.ย. 2005, 01:32 PM
สมัคร vc ไม่ได้ค่ะ piyavadee saijan 1 พฤ., 10พ.ย. 2005, 03:38 PM
ไม่สามารถใช้คำสั่ง grouping ได้ Zainee Waemusa 3 จ., 7พ.ย. 2005, 04:20 PM
ไม่สามารถส่งงานได้ เชิดพงษ์ ไทยทวี 1 จ., 19ก.ย. 2005, 09:16 PM
การใช้ Block Share files sucharit Suanphairoch 1 ศ., 5ส.ค. 2005, 03:29 PM
การเพิ่มจำนวนอาจารย์สอนและนักศึกษาช่วยสอน sucharit Suanphairoch 7 ศ., 15ก.ค. 2005, 01:08 PM
ปัญหาในการส่งแฟ้มงาน อุษา เรืองเถาะ 2 อ., 12ก.ค. 2005, 03:03 PM
วิดีทัศน์ "ข้าวยำ" เสียงเบา ชนันท์ สุวรรณรัตน์ 1 พ., 29มิ.ย. 2005, 08:27 AM
ถึงผู้รู้..รบกวนอีกครั้ง เฉลิมศักดิ์ ช่างสาน 1 จ., 27มิ.ย. 2005, 08:44 AM
ATTN:คุณอำนาจ (ขอความช่วยเหลือ) เฉลิมศักดิ์ ช่างสาน 2 พ., 22มิ.ย. 2005, 04:51 PM
การกำหนด Event sucharit Suanphairoch 5 จ., 20มิ.ย. 2005, 05:50 PM
ขอบคุณครับ เฉลิมศักดิ์ ช่างสาน 0 ศ., 17มิ.ย. 2005, 09:36 AM
ไม่พบรายวิชาและสาขาที่เรียน เฉลิมศักดิ์ ช่างสาน 1 พฤ., 16มิ.ย. 2005, 04:24 PM
261-201 นูรีนา ยะโกะ 1 จ., 13มิ.ย. 2005, 08:38 AM
ส่งแฟ้มประวัติส่วนตัวตรงไหน ลักษณาวดี พรหมชัยศรี 0 อ., 7มิ.ย. 2005, 12:59 PM
ปัญหาในการสำรองข้อมูล ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ มีError เกิดขึ้นมากมาย ดวงมณี จงรักษ์ 2 ส., 4มิ.ย. 2005, 05:33 AM
ไม่สามารถเข้าบทเรียนได้ อาสือมิง เม๊าะซา 5 ส., 30เม.ย. 2005, 01:35 PM
การ updated ข้อมูลในแหล่งข้อมูล วลักษณ์กมล จ่างกมล 1 อา., 27ก.พ. 2005, 11:23 AM
การบีบอัดไฟล์video ธเนศ หาญใจ 1 อ., 21ธ.ค. 2004, 09:45 AM
กระผมไม่สามารถเข้าระบบห้องเรียนรศ.ปราณี นายรอสเด่น อีซอ 4 พ., 8ธ.ค. 2004, 09:59 AM
การลบหัวข้อเนื้อหาที่มีอยู่เดิมทำได้อย่างไร Nirattisai Petchsupa 1 อ., 7ธ.ค. 2004, 01:46 PM
การเข้าอ่านวิชา 276-560 ทำอย่างไร นางกนกวรรณ ศรีราช 2 อา., 14พ.ย. 2004, 05:37 AM
การเปิดวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนได้ วลักษณ์กมล จ่างกมล 4 อ., 5ต.ค. 2004, 08:43 PM
หากต้องการลบรายวิชาท ี่สร้างขึ้น ทำอย่างไร พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ 1 จ., 23ส.ค. 2004, 09:00 AM
การใช้ "บทสนทนา" วลักษณ์กมล จ่างกมล 3 อ., 10ส.ค. 2004, 05:06 PM
คู่มือการใช้งานตัวอย ่างการใช้ควรเปิดสาธาร ณะ วลักษณ์กมล จ่างกมล 4 พ., 4ส.ค. 2004, 09:05 PM

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS