ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » แหล่งข้อมูล  

แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อบทคัดย่อ
อังคาร, 15 กันยายน 2015, 09:20AMห้องเรียนเสมือนรุ่นใหม่

 

อังคาร, 22 มิถุนายน 2010, 09:29AMห้องเรียนครูกนก

 

เสาร์, 8 กันยายน 2007, 09:52AMเศรษฐกิจพอเพียงพุธ, 13 กรกฎาคม 2011, 12:06PMคู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

พฤหัสบดี, 7 กุมภาพันธ์ 2008, 10:07AMคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาอังคาร, 14 มิถุนายน 2011, 01:41PMใช้งานไม่ได้แจ้งที่นี่

จันทร์, 6 มิถุนายน 2005, 10:04PMระเบียบการให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบการให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011, 11:51AMe-Ttraining

 

พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009, 09:33AMธรรมออนไลน์

 

ศุกร์, 27 ตุลาคม 2006, 07:36PMPSU LMS

จันทร์, 3 พฤศจิกายน 2008, 03:39PMlms.psu.ac.th
จันทร์, 5 กรกฎาคม 2010, 10:36AMโทรทัศน์ครู

 

จันทร์, 2 เมษายน 2012, 09:33AMOarChannel
อังคาร, 25 มกราคม 2011, 10:15AMแนะนำการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่

 

จันทร์, 5 กันยายน 2016, 10:31AMรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา OAR Chanel
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS