ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » อำนาจ สุคนเขตร์  

อำนาจ สุคนเขตร์

อำนาจ สุคนเขตร์


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
อีเมล:amnat@bunga.pn.psu.ac.th
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:จันทร์, 27 กันยายน 2004, 02:03PM  (4803 วัน 10 ชั่วโมง)

ตั้งกระทู้ล่าสุดโดย

Welcome to Pattani Campus (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 02:14PM

 
  ยินดีต้อนรับ

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 1 มิถุนายน 2009, 02:42PM

 

Welcome to PSU

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ขอเชิญรับเกียรติบัตร (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 23 มีนาคม 2009, 10:59AM

 
     ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในเดือนมีนาคม 2552 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
     1.หลักสูตร การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มี.ค.2552

     2.หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-learning:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 18-19 มี.ค.2552
     รับเกียรติบัตรที่ คุณวิชญาพร เฟื่องฟูขจร โทร.0-7333-1300 สายใน 1403

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ขอเชิญอบรม การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 19 มกราคม 2009, 10:30AM

 
เรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา
รุ่นที่ 1/2552 วันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 13.00-15.

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้ (69 คำ)...

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์และMultimedia e-Book (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 2 ธันวาคม 2008, 01:42PM

 
     งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod และ Multimedia e-Book เรื่อง พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ http://ebook.oas.psu.ac.th
 

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


นักศึกษารหัส s4920110164 ไฮฟะ อูเซ็ง (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 3 ธันวาคม 2008, 04:01PM

 

    นักศึกษารหัส s4920210576 สิทธินี โพธิ์ศรีสวัสดิ์, g5120121251 อับดุลเลาะ  สะลิมิง กรุณาเปิดอ่านอีเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบด้วยภายในจะระบุ Login ของนักศึกษา

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ประกาศสำหรับนักศึกษา (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 02:00PM

 

นักศึกษาเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงไม่ได้ให้แจ้งที่ amnat.s@g.psu.ac.th กรุณาแจ้งรหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล มาด้วย


Note...
    
     เมื่ออีเมลแจ้ง
แล้ว ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขบัญชีของผู้แจ้งและเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ ภายในอีเมลล์ตอบกลับจะระบุ วิธีการเข้าใช้งานของนักศึกษา

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่ (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 21 กรกฎาคม 2008, 02:53PM

 
เรียน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ

กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. หน่วยของสิ่งมีชีวิต
2.รูปแบบรายการโทรทัศน์
3.สุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ
4.

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้ (47 คำ)...

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


ประกาศสำหรับนักศึกษา (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2008, 05:16PM

       นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 17,18,19,25 และ 26 มิ.ย. 2551 แล้ว
     ให้นักศึกษาติดต่อรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่คุณวิชาญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขา สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  


!!! ประกาศสำหรับนักศึกษา (ใน ข่าวทั่วไป)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 24 มิถุนายน 2008, 01:40PM

  นักศึกษาที่แจ้งรายละเอียดไม่สามารถเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนได้แล้ว ขอให้ปฏิบัติดังนี้
1. ไม่แจ้งรายละเอียดซ้ำลงไป
2. เมื่อ Account ของนักศึกษาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานไปที่อีเมลล์ของนักศึกษา

 

  

ตอบกระทู้ (0 คำตอบ)  คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS