ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น  

พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น

ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2006, 08:54PM  (4197 วัน 3 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS