ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » ไกรลาส จิตร์กุล  

ไกรลาส จิตร์กุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
เว็บเพจ:http://spaces.msn.com/jkrailas
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:อังคาร, 20 มิถุนายน 2006, 05:08PM  (4170 วัน 11 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS