ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » ชลดา ตันติวิชิตเวช  

ชลดา ตันติวิชิตเวช

ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:อังคาร, 13 มิถุนายน 2006, 09:28AM  (4178 วัน 15 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS