ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์  

หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2009, 02:37PM  (3203 วัน 5 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS