ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » Thirasuda Prasert  

Thirasuda Prasert

lecturer


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
อีเมล:pthirasu@bunga.pn.psu.ac.th
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015, 11:02AM  (735 วัน 6 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS