ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » Waemaji Paramal  

Waemaji Paramal

ที่ตั้ง:Pattani, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:อาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2005, 02:15PM  (4673 วัน 19 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS